Computerbril

18d7n5248z1kgjpg
Computer en beeldschermglazen

Een brillenglas om vlotter te lezen op een computerscherm en om het oog minder te vermoeien?

 

Computergebruik vergt heel wat van ons en heeft een specifieke invloed op onze lichaamshouding.  Naarmate de leeftijd vordert en de leestoeslag, het verschil tussen de vertesterkte en leessterkte toeneemt is het belangrijk voor de ogen, en de houding om het juiste glas, in het juiste montuur te gebruiken voor achter de computer

Er zijn specifieke multifocale brillenglazen die speciaal zijn ontworpen voor wie veel met de computer werkt. Wetenschappelijke studies hebben immers aan het licht gebracht dat werken voor een computerscherm niet alleen kan leiden tot spier- en skeletstoornissen, maar ook stress opwekt. Computerschermen aflezen veroorzaakt geen oogaandoeningen, maar brengt wel niet of slecht gecorrigeerde visuele gebreken aan het licht en kan de ogen ernstig vermoeien.

Multifocaal computerglas

Een multifocaal computerglas dat werd ontwikkeld op basis van een grondig onderzoek van de lichaamshouding bij werken voor computers, biedt individuele oplossingen, die zijn afgestemd op ieders werkgewoonten. voor een totaal zicht op de gehele werkruimte, het scherm en het toetsenbord om vermoeidheid van de ogen te voorkomen.

Deze glazen zijn voorzien van een speciale coating , blue control.

Uit onderzoek is gebleken dat ruim een derde van de volwassenen 4 tot 6 uur per dag gebruik maakt van digitale media, voor 14% is dat zelfs tussen de 10 en 12 uur, onder digitale media wordt bedoeld, computer maar ook tablet en smartphone. De vele uren die we achter beeldschermen doorbrengen doen een groot beroep op onze ogen, Al deze beeldschermen stralen een hoge intensiteit blauw licht uit, buitensporige hoeveelheden kunnen leiden tot overbelaste ogen, vermoeidheid en slapeloosheid.

Met de Bluecontrol coating wordt de het blauwe licht van de beeldschermen geneutraliseert, waardoor vermoeidheid en overbelasting wordt voorkomen.

Bijkomende voordelen zijn vermindering van de lichtschittering en een scherper contrast.

Deze coating wordt aangeboden samen met de Hi-Vision Longlife anti-reflexcoating, Deze duurzame coating is tot zeven keer krasbestendiger dan de standard coatings.

Computer or Monitor lenses

This is a lens to read on a computer screen more easily and to tire the eye less.

Using the computer is a great strain on us and has a specific effect on our posture. As age progresses and the reading supplement (the difference between the distance strength and reading strength) increases, it is important for the eyes and the posture to use the right lens in the right frame behind the computer.

Specific multifocal lenses specially designed for those often working with the computer are available. After all, scientific studies have revealed that working with a computer screen can lead to muscular and skeletal disorders and induce stress. Reading on computer screens does not cause eye conditions, but it does reveal not or poorly corrected visual weaknesses and can severely tire the eye.

A multifocal computer lens developed based on thorough examination of the posture when working on computers offers individual solutions tailored to everyone’s work habits. For a total view on the entire workspace, the screen and keyboard to prevent eyestrain.

These glasses have a special coating: blue control.

Research has shown that more than a third of adults use digital media4 to 6 hours per day, 14% even between 10 and 12 hours. Digital media includes a computer, tablet and smartphone. The many hours we spend in front of screens make great demands on our eyes. All these screens produce a high intensity of blue light; excessive amounts can lead to eyestrain, fatigue and insomnia.

With the Blue control coating, the blue light of the monitors is neutralized, preventing fatigue and overload.

Additional benefits include reducing light glare and a sharper contrast.

This coating is offered along with the Hi-Vision LongLife anti-reflex coating; this sustainable coating is up to seven times more scratch resistant than standard coatings.

Comments are closed here.